همه دسته ها مبلمان لوازم خواب و اتاق خواب پایه های تخت

فیلتر کردن محصولات

0 پایه های تخت

داشتن یک موقعیت درست در هنگام خواب برای کمک به بدن ما، رفاه آن و رهایی از استرس روزانه ضروری است. انتخاب پایه تخت درست به این دلیل بنیادی است که باید از بدن ما در طول شب حمایت کند. این بازار انواع بسیاری از پایگاه‌های تخت‌خواب را برای رفع هر نوع نیاز ارائه می‌دهد. چطور یک گزینه درست را انتخاب کنیم؟ اول اینکه، پایه‌ها باید جا به جا شوند: پایگاه‌های تخت تکی، پایگاه‌های دو تخت، تخت ملکه و یا " با اندازه گذاری ساخته شده". دوم: ارگونومی! پایه تخت باید با شکل بدن بدون انعطاف‌ناپذیری زیاد یا کمری سازگار شود. در حال غرق شدن فقط در نقاطی قرار می‌گیرد که در آن لازم است: شانه‌ها و لگن. با این که باید از پشت و کمر پشتیبانی شود. به همین دلیل مهم است که پایه  های ارتوپدی را انتخاب کنیم که با بدن حتی در شرایط سلامتی خاص مانند بارداری، بیماری‌هایی که شما را وادار به بستری شدن، مشکلات گردش خون و یا چاقی می‌کنند، سازگاری داشته باشد. پایه‌های تخت خوابی یک پشتیبان ایده‌آل برای بدن شما هستند، زیرا آن‌ها یک واکنش الاستیک عالی به فشار و ثبات خوب در طول زمان را تضمین می‌کنند. پایه تخت به جای آن، الاستیسیته شان را شل می‌کنند و به موقع تغییر شکل می‌دهند. به همین دلیل پایگاه‌های تخت تعویضی جایگزین آن‌ها شده‌اند.

داشتن یک موقعیت درست در هنگام خواب برای کمک به بدن ما، رفاه آن و رهایی از استرس روزانه ضروری است. انتخاب پایه تخت درست به این دلیل بنیادی است که باید از بدن ما در طول شب حمایت کند. این بازار انواع بسیاری از پایگاه‌های تخت‌خواب را برای رفع هر نوع نیاز ارائه می‌دهد. چطور یک گزینه درست را انتخاب کنیم؟ اول اینکه، پایه‌ها باید جا به جا شوند: پایگاه‌های تخت تکی، پایگاه‌های دو تخت، تخت ملکه و یا " با اندازه گذاری ساخته شده". دوم: ارگونومی! پایه تخت باید با شکل بدن بدون انعطاف‌ناپذیری زیاد یا کمری سازگار شود. در حال غرق شدن فقط در نقاطی قرار می‌گیرد که در آن لازم است: شانه‌ها و لگن. با این که باید از پشت و کمر پشتیبانی شود. به همین دلیل مهم است که پایه  های ارتوپدی را انتخاب کنیم که با بدن حتی در شرایط سلامتی خاص مانند بارداری، بیماری‌هایی که شما را وادار به بستری شدن، مشکلات گردش خون و یا چاقی می‌کنند، سازگاری داشته باشد. پایه‌های تخت خوابی یک پشتیبان ایده‌آل برای بدن شما هستند، زیرا آن‌ها یک واکنش الاستیک عالی به فشار و ثبات خوب در طول زمان را تضمین می‌کنند. پایه تخت به جای آن، الاستیسیته شان را شل می‌کنند و به موقع تغییر شکل می‌دهند. به همین دلیل پایگاه‌های تخت تعویضی جایگزین آن‌ها شده‌اند.

بیشتر ... کمتر ...
×
درخواست اطلاعات

لطفا فرم را پر کنید و بفرستید درخواست شما به تولید کنندگان انتخاب شده ارسال می شود.

پیغام شما برای کدام یک از شرکت های زیر ارسال شود
درخواست
ارسال پیام