همه دسته ها سلامتی

فیلتر کردن محصولات

سلامتی

از نظر معماری یک مرکز سلامت می‌تواند بدون تجهیزات مناسب برای انجام درمان‌های زیبایی کامل در نظر گرفته شود. تجهیزات عموما متنوع هستند و ارزیابی عملکرد، فضا و زیبایی‌شناسی خاص برای هر اتاق مهم است. در این میان مهم‌ترین مواردی که وجود دارد عبارتند از: بسترهای معدنی که بعد از ضدعفونی، حمام و جلسات درمانی به منظور افزایش فشار خون به حالت نرمال نیاز است. شما می‌توانید تخت‌های ثابت را برای اتاق‌های استراحت یا تخت‌ خواب ها را برای اتاق‌های درمان زیبایی انتخاب کنید. تعبیه عوامل معماری- درمانی برای اطمینان در یک مرکز بهداشت مناسب ضروری است. بسیاری از مدل‌های نوآورانه با یک سیستم صوتی آمده‌اند تا به شما اجازه دهند که در طول مدت درمان به موسیقی گوش دهید و با لامپ‌های ای ای دی رنگی که اثر تحریکی دارند، همراه هستند. اگر فضا برای یک حمام آب‌گرم ندارید، یک ژنراتور بخار آب خوب ترک، یک دوش معمولی را به وان ترکی تبدیل می‌کند. این راه‌حل بسیار مفید در مورد چشمه‌های آب‌معدنی یا هتل‌های معتبر است. و بعد، اگر یک غار یخی ندارید، می‌توانید یک فواره یخ نیز نصب کنید که به آن سقوط یخ نیز گفته می‌شود. با معمارانه همراه باشید

از نظر معماری یک مرکز سلامت می‌تواند بدون تجهیزات مناسب برای انجام درمان‌های زیبایی کامل در نظر گرفته شود. تجهیزات عموما متنوع هستند و ارزیابی عملکرد، فضا و زیبایی‌شناسی خاص برای هر اتاق مهم است. در این میان مهم‌ترین مواردی که وجود دارد عبارتند از: بسترهای معدنی که بعد از ضدعفونی، حمام و جلسات درمانی به منظور افزایش فشار خون به حالت نرمال نیاز است. شما می‌توانید تخت‌های ثابت را برای اتاق‌های استراحت یا تخت‌ خواب ها را برای اتاق‌های درمان زیبایی انتخاب کنید. تعبیه عوامل معماری- درمانی برای اطمینان در یک مرکز بهداشت مناسب ضروری است. بسیاری از مدل‌های نوآورانه با یک سیستم صوتی آمده‌اند تا به شما اجازه دهند که در طول مدت درمان به موسیقی گوش دهید و با لامپ‌های ای ای دی رنگی که اثر تحریکی دارند، همراه هستند. اگر فضا برای یک حمام آب‌گرم ندارید، یک ژنراتور بخار آب خوب ترک، یک دوش معمولی را به وان ترکی تبدیل می‌کند. این راه‌حل بسیار مفید در مورد چشمه‌های آب‌معدنی یا هتل‌های معتبر است. و بعد، اگر یک غار یخی ندارید، می‌توانید یک فواره یخ نیز نصب کنید که به آن سقوط یخ نیز گفته می‌شود. با معمارانه همراه باشید

بیشتر ... کمتر ...

محصولات پیشنهادی