همه دسته ها آشپزخانه وسایل آشپزخانه بخارپزها

فیلتر کردن محصولات

0 بخارپزها

اجاق بخار وسایلی هستند که عملکرد سیستم هدایت حرارتی توکار برای پخت‌وپز بخار را مهار می‌کنند و گزینه دوگانه را برای استفاده از توابعی از آون‌های جابه‌جایی کلاسیک و یا آشپز بخار ارائه می‌دهند. شما می‌توانید هر لحظه از نوعی آشپزی به دیگری سوییچ کنید و همیشه می‌توانید انتخاب کنید که می‌خواهید غذا را درست کنید. اجاق بخار از تبخیر آب استفاده‌شده در مخازن جانبی, در همان ساختار آون استفاده می‌کند. با استفاده از یک آون بخار ترکیب‌شده با توابع غیر خطی می‌توان پخت با کیفیت بسیار بالایی بدست آورد, زیرا حرارت به صورت همگن توزیع می‌شود. این امر سطح قابل‌توجهی از کارایی انرژی و زمان را در مقایسه با پخت معمولی تضمین می‌کند.

اجاق بخار وسایلی هستند که عملکرد سیستم هدایت حرارتی توکار برای پخت‌وپز بخار را مهار می‌کنند و گزینه دوگانه را برای استفاده از توابعی از آون‌های جابه‌جایی کلاسیک و یا آشپز بخار ارائه می‌دهند. شما می‌توانید هر لحظه از نوعی آشپزی به دیگری سوییچ کنید و همیشه می‌توانید انتخاب کنید که می‌خواهید غذا را درست کنید. اجاق بخار از تبخیر آب استفاده‌شده در مخازن جانبی, در همان ساختار آون استفاده می‌کند. با استفاده از یک آون بخار ترکیب‌شده با توابع غیر خطی می‌توان پخت با کیفیت بسیار بالایی بدست آورد, زیرا حرارت به صورت همگن توزیع می‌شود. این امر سطح قابل‌توجهی از کارایی انرژی و زمان را در مقایسه با پخت معمولی تضمین می‌کند.

بیشتر ... کمتر ...
×
درخواست اطلاعات

لطفا فرم را پر کنید و بفرستید درخواست شما به تولید کنندگان انتخاب شده ارسال می شود.

پیغام شما برای کدام یک از شرکت های زیر ارسال شود
درخواست
ارسال پیام