همه دسته ها حمام تجهیزات حمام و دستشویی صندلی توالت

فیلتر کردن محصولات

قیمت
تومان
تومان

1 صندلی توالت

صندلی توالت برای راحتی شما در توالت ضروری است. با در نظر گرفتن گسترهوسیعی از اندازه‌ها و اشکال که در آن توالت مورد استفاده قرار می‌گیرند، بایدرهنمودهایی را برای انتخاب سمت مناسب دنبال کنید. اول، نگاهی به همه انواعصندلی‌های بازار بیاندازید تا مشخص شود که کدام یک برای آرایش شما مناسباست. برای انجام این کار، دستشویی را از بالا مشاهده کرده و شکل را با صندلی‌هایارائه‌شده توسط تولید کنندگان مقایسه کنید. همچنین می‌توانید شکل آن را مشخصو آن را با مدل‌های فروشگاه مقایسه کنید. مهم است که شکل درست را انتخاب کنیدچون اگر صندلی و دستشویی با هم تطابق نداشته باشند، پاهای لاستیک صندلی به درستی قرار نخواهد گرفت و خیلی سریع لولاها را می‌شکند. زمانی که شکل خود رامشخص کردید، اندازه و مقیاس مرکز را به مرکز فاصله لولا، عرض باند صندلی، فاصلهبین لولا مرکزی و لبه جلویی نیمکت اندازه‌گیری کنید. شما همچنین باید موقعیتلولای (عمودی، افقی یا مورب) و سیستم چفت شده را در نظر بگیرید.

صندلی توالت برای راحتی شما در توالت ضروری است. با در نظر گرفتن گسترهوسیعی از اندازه‌ها و اشکال که در آن توالت مورد استفاده قرار می‌گیرند، بایدرهنمودهایی را برای انتخاب سمت مناسب دنبال کنید. اول، نگاهی به همه انواعصندلی‌های بازار بیاندازید تا مشخص شود که کدام یک برای آرایش شما مناسباست. برای انجام این کار، دستشویی را از بالا مشاهده کرده و شکل را با صندلی‌هایارائه‌شده توسط تولید کنندگان مقایسه کنید. همچنین می‌توانید شکل آن را مشخصو آن را با مدل‌های فروشگاه مقایسه کنید. مهم است که شکل درست را انتخاب کنیدچون اگر صندلی و دستشویی با هم تطابق نداشته باشند، پاهای لاستیک صندلی به درستی قرار نخواهد گرفت و خیلی سریع لولاها را می‌شکند. زمانی که شکل خود رامشخص کردید، اندازه و مقیاس مرکز را به مرکز فاصله لولا، عرض باند صندلی، فاصلهبین لولا مرکزی و لبه جلویی نیمکت اندازه‌گیری کنید. شما همچنین باید موقعیتلولای (عمودی، افقی یا مورب) و سیستم چفت شده را در نظر بگیرید.

بیشتر ... کمتر ...

آیکون سبد خرید برای فروش

مرتب سازی بر اساس

جدید ترین
×
درخواست اطلاعات

لطفا فرم را پر کنید و بفرستید درخواست شما به تولید کنندگان انتخاب شده ارسال می شود.

پیغام شما برای کدام یک از شرکت های زیر ارسال شود
درخواست
ارسال پیام