تبلیغات بالای سایت
وبلاگ > خانه so

خانه so

SO House / PHYD Arquitectura

7 لایک

47 بازدید

توضیحات متن توسط معمارانه ارائه شده‌است.  واقعیت مکانی این سایت دریک خرابه‌ است که همواره در خاطره‌ها باقی مانده است. خاطرات یک مکان که در آن ماده خام شکل گرفته شده است- سنگ، دره و کوه - نشان‌دهنده یک حالت تعادل ظریف بین مکان، ماده، نورو سایه است. ما نوری را پیدا کردیم که از دیوارهای سنگی به پایین می‌چکید و این فاصله را تنها با ردیف‌هایی از سنگ پر شده از هم جدا می‌کرد و در هر شیار، یک تعادل نرم بین نور و سایه وجود داشت.

این نوع طراحی که در چنین منظره ای باید ایجاد می شد در واقع پیدا کردن طبیعی‌ترین شیوه برای اتصال خرابه‌ها و به طور همزمان تعریف احتمالات آینده برای ارتباط بین فضای داخلی و بیرونی بود. در مواردی که به تصمیمات ما مربوط می‌شود، به این گونه انتخاب کردیم که حجم از پیش موجود را بازسازی کرده و یک مولفه ارتباطی جدید را معرفی کنیم. به گونه ای بهترین نوع تصمیم تقریباً  فوری برای  ملحق شدن به عناصر از قبل موجود در سایت بود .

این نوع تصمیم گیری .طراحی , عمیقاً به زمین در امتداد شیب زمین مرتبط است - دو بخش غربی را به هم متصل می‌کند و یک حیاط بیرونی با یک درخت زیتون را تشکیل می‌دهد. این پروژه فضایی را ایجاد می‌کند که از میان خرابه‌ها عبور می‌کند, آن‌ها را متحد می‌کند و رابطه کارکردی آشکار بین نواحی برنامه‌ ای خانه را آشکار می‌سازد. همچنین خانه را از طریق تضاد ماده در ارتباط با عناصر قبلی موجود در سایت بیان می‌کند.

پایولو هنریک ایبسن

بیشتر بخوانید: 50 نمونه از بهترین خانه های سال 2019 تاکنون

منبع : سروده رفیعی
تبلیغات فوتر سایت